SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM -

UČNE STRATEGIJE IN STILI

učenje6.jpgKombinacija in zaporedje posameznih učnih aktivnosti, ki jih izvajamo kadar se učimo, je odvisna od cilja, namena in predmeta učenja. Zaporedje vseh aktivnosti od začetka do končnega cilja pri učenju imenujemo učna strategija. Učna strategija je odvisna od vrste različnih dejavnikov in se od posameznika do posameznika nekoliko razlikuje. Glede na to, kakšne strategije nekdo uporablja, da se najlažje in najbolje nauči nekaj novega, govorimo o različnih učnih stilih. Raziskovalci učenja se večinoma strinjajo, da obstajata dva glavna dejavnika, ki vplivata na individualen stil učenja:


Kateri spoznavni kanal je pri posamezniku najbolj razvit? Vizualni, slušni ali kinestetični?
Kako posameznik informacije obdeluje in vrednoti oz. katera hemisfera pri tem prevladuje?


Posameznikov učni stil je torej kombinacija zaznavanja, obdelovanja in vrednotenja informacij ter izkušenj. Če primerjamo sebe z drugimi učečimi, bomo zlahka zaznali razlike v stilih učenja. Nekateri se najlažje učijo, če berejo iz knjige, drugi s poslušanjem razlage, spet tretji iz slikovne predstavitve in četrti iz praktične aktivnosti. Nekateri se najraje učijo sami, medtem ko drugi snov dodobra razumejo in osvojijo šele, ko so o tem intenzivno razpravljali z drugimi. Nekaterim je dovolj, da preučijo posamezne primere in si na podlagi ugotovitev zlahka predstavljajo celoto, spet drugi morajo najprej spoznati celotno sliko, v katero nato vmeščajo posamezne dele. Eni razmišljajo logično korak za korakom, drugi se lotevajo reševanja problemov s hitrimi, bolj intuitivnimi odločitvami za rešitev. Še posebej za mlajše generacije je očitno, da se reševanja nalog lotevajo bolj intuitivno, po sistemu iskanja ustreznih rešitev “prav-narobe”.
Da bi se lahko učili hitro, učinkovito in lahkotno, je nujno dobro spoznati sebe, svoja že izoblikovana učna nagnjenja. Razviti je potrebno osebni stil učenja, ki bo kar najbolj upošteval naše individualne posebnosti in hkrati vključeval aktivne metode, ki podpirajo naraven način učenja.

Vir:http://deepblue.uni-mb.si/lukoper/spretnosti_ucenja/une_strategije_in_stili.html
Kategorija: Nerazvrščeno

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*