SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM -

MISELNI VZOREC

MISELNI_VZOREC_DARJA_1024x734Gotovo se vam je že zgodilo, da ste se na izpitu ali pri testu natančno vedeli, kje je določen podatek zapisan v zvezku ali knjigi, pa vendar ga nikakor niste mogli priklicati v spomin. Razlog je v tem, da naši možgani, v nasprotju z računalnikom, ne delujejo linearno. Informacij ne sprejemajo in se jih ne spominjajo v linearnem zaporedju, v kakršnem teče govorjena ali pisana beseda. Podatke sprejemajo povezovalno in jih hkrati razvrščajo, presojajo in usklajujejo ter si jih zapomnijo v skupinah po 7±2 informaciji. Linearni zapiski so lahko zelo uporabni za posredovanje misli drug drugemu, za sam postopek pomnjenja in spominja pa niso prav nič primerni.

Tako kot delujejo naši možgani in naravni procesi pomnjenja, so organizirani tudi zapiski v obliki miselnega vzorca.

Miselni vzorci so grafična predstavitev misli, idej, čustev, informacij…, ki ustvarjajo nove misli, ideje, čustva, informacije. So nekakšna mreža asociacij, ki nudi nudi močno oporo učenju. Že med ustvarjanjem posamezne mape si lahko zapomnimo do 70% informacij. Tako postane mapa odlično sredstvo za povzemanje vsebine knjige, lekcije ali govora. Uporabljamo pa jih jih lahko tudi za načrtovanje, postavljanje ciljev, opisovanje, izdelavo zapiskov, ponavljanje, poročanje, ustvarjanje povezav med različnimi temami…

Tehnika izdelave miselnih vzorcev temelji na neizmerni sposobnosti možganov, da se učijo in obdelujejo informacije s pomočjo asociacij. Povezuje desno polovico možganov, ki informacije obdeluje globalno, ustvarjalno, intuitivno, slikovno, z logično in racionalno levo polovico. S črkami, izraznimi slikami, raznimi barvami in simboli izzove sinergično delovanje obeh hemisfer. 

Miselni vzorci imajo strukturo žarkov. Tako kot žarki izhajajo iz nekega središča in se gibljejo in širijo v različne smeri, tudi naravni procesi mišljenja izhajajo iz določene točke ali se z njo povezujejo. Glavno misel, temo zapišemo in narišemo v sredino lista. Ostale misli in podrobnosti izrazimo s ključnimi besedami in barvnimi slikami ter jih povežemo z glavno mislijo. Vsaka beseda ali slika je možno središče novega miselnega vzorca.

Linearna predstavitev (na primer naštevanje po alinejah) ima statično strukturo. Ima svoj začetek in svoj konec. Preprečuje možganom ustvarjanje asociacij in s tem pomnenje. Zavira ustvarjalnost. Miselni vzorec pa, nasprotno, v svoji dinamični zgradbi predvideva začetek, ali še bolje center, ne pa tudi konca. Tako do popolnosti podpira proces ustvarjanja idej, čustev in  zaznav. Vzbuja radovednost, vprašanja in željo po poglabljanju in ustvarjanju novih zanimivih povezav.

Vir:http://deepblue.uni-mb.si/lukoper/spretnosti_ucenja/zakaj_miselni_vzorci.html
Kategorija: Nerazvrščeno

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*